SARP.LV
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
SARP.LV

SARP.LV Labs SA:MP RolePlay serveris! Pievienojies jau tagad! Laba administrācija un patīkama atfosmēra.


You are not connected. Please login or register

[SARP.LV] Foruma noteikumi

Go down  Ziņojums [Lapa 1 no 1]

1[SARP.LV] Foruma noteikumi Empty [SARP.LV] Foruma noteikumi on Ceturtdiena Jūnijs 01, 2017 9:53 pm

liams

liams
Tehniķis
Tehniķis
Vispārīgie noteikumi
1.1. Reģistrējoties tīkla vietnē SARP.LV , lietotājs piekrīt visiem foruma noteikumiem. Viņa pienākums ir tos precīzi ievērot un regulāri sekot to iespējamām izmaiņām.
1.2. Foruma lietotāja rīcība nedrīkst būt pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu un/vai tikt veikta ar nolūku kaitēt foruma darbībai vai apdraudēt tā pastāvēšanu.
1.3. Katram foruma lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils (konts). Reģistrējoties forumā, lietotājam jānorāda sava, vēlams - Latvijas Republikā reģistrēta ([email protected]/* */), reāli eksistējoša un aktīva e-pasta adrese.
1.4. Lietotāja konts tiek piešķirts katrai personai individuāli. To nedrīkst izmantot vairākas personas vienlaicīgi, kā arī to nedrīkst nodot citas personas lietošanā uz laiku vai pastāvīgi.
1.5. Viena lietotāja vairāku kontu vai to kopīgas lietošanas atklāšanas gadījumā foruma administrācijai ir tiesības bez brīdinājuma dzēst vai bloķēt visus vai jebkuru no šiem kontiem, un/vai sodīt lietotājus citā veidā, pēc saviem ieskatiem.
1.6. Citiem lietotājiem redzamais lietotājvārds tiek veidots no latviešu un latīņu alfabēta burtiem un cipariem, taču tas nedrīkst būt īsāks par 3 un garāks par 20 simboliem.
1.7. Kā lietotājvārdi nav izmantojami aizsargāti firmu vai preču zīmoli, piemēram, Microsoft, Nikon, Danonki utt. vai to abreviatūras.
1.8. Kā lietotājvārdi nav izmantojami foruma biedru grupu, foruma sadaļu, sistēmas apzīmējumu un funkciju nosaukumi, kā arī tādi vārdi, kas foruma kontekstā var radīt pārpratumus.
1.9. Cipari lietojami tikai īpašos gadījumos, kad bez tiem nav iespējams iztikt, tie nedrīkst aizvietot burtus un to kopējais skaits nedrīkst pārsniegt 1/5 no lietotājvārda kopējā garuma. Lietotājvārds jāizvēlas labskanīgs, viegli izrunājams, rakstāms un iegaumējams.
1.10. Lietotājvārdam jābūt ar patstāvīgu, skaidri saprotamu vai asociatīvi uztveramu nozīmi.
1.11. Nepiemērota vai foruma noteikumiem neatbilstoša lietotājvārda izvēles gadījumā administrācijai ir tiesības to mainīt pēc saviem ieskatiem.Katrs lietotājs savam lietotāja profilam var pievienot noteikumiem atbilstošu grafisku avataru, personisko fotogrāfiju un parakstu, kā arī brīvi sniegt par sevi citu informāciju, aizpildot šim nolūkam paredzētas ievades formas.
1.12. Katrs lietotājs ir personiski atbildīgs par savas sniegtās informācijas (tekstuālās, grafiskās, pievienoto pielikumu, saišu un citu norāžu) un pausto uzskatu atbilstību Latvijas Republikas likumdošanai un foruma noteikumiem. Foruma administrācija neatbild par lietotāju paustajiem uzskatiem un izdarītajiem likumpārkāpumiem.
1.13. Jebkāda veida reklāmas publicēšana forumā ir aizliegta.
1.14. Foruma administrāciju (regulatoru komandu) veido Moderators, Servera administrators, Administrators un Īpašnieka statusa lietotāji.
1.15. Pārējo foruma lietotāju pienākums ir nekavējoties un bez ierunām pakļauties jebkura foruma regulatora publiski vai personiski izteiktām prasībām. Ja lietotājs uzskata, ka tās ir pretrunā ar foruma noteikumiem, viņam ir tiesības 24 stundu laikā pārsūdzēt regulatora prasību pamatotību augstākstāvošam regulatoram, nosūtot viņam par to PM (private message), taču tas viņu neatbrīvo no šo prasību nekavējošas izpildes. Uzsākt strīdu ar regulatoru par viņa izteiktajām prasībām ir aizliegts!
1.16. Foruma administrācijai ir tiesības bez brīdinājuma un paskaidrojuma rediģēt vai dzēst lietotāju tēmas, rakstus, lietotāju profilos atrodamo informāciju, ja tā neatbilst foruma noteikumiem un/vai acīm redzami pārkāpj Latvijas Republikas likumdošanu vai pornogrāfisku saturu.
1.17. Foruma administrācijai ir tiesības pieprasīt un nekavējoši saņemt no lietotāja jebkura forumā un/vai viņa lietotāja profilā publicētā darba autorības neapstrīdamus pierādījumus.
1.18. Ja lietotājs vēlas atteikties no foruma turpmākas lietošanas (vēlas dzēst savu lietotāja profilu), viņam savs lēmums par to jāpaziņo Administratora līmeņa regulatoram.
1.19. Par foruma noteikumu neievērošanu lietotājs var tikt sodīts. Par atkārtotu un/vai nopietnu pārkāpumu izdarīšanu lietotājam var tikt pastāvīgi liegta pieeja forumam (tikt bloķēts lietotāja konts). Jebkādā veidā sodītam lietotājam (bloķēts konts, rakstīšanas liegums, rakstu publikācijas kontrole utt.) nav tiesību pieprasīt sava lietotāja profila dzēšanu līdz pat soda termiņa beigām.
1.20. Forumā kategoriski ir aizliegts ievietot materiālu ( .swf u.c ), kurš automātiski sāk atskaņot skaņu ( bildes, video u.c ).
1.21. Kategoriski aizliegts prasīt moderatoram vai administratoram, lai atbrīvo no brīdinājuma punktiem (Warning points).Sods, suspends trīs dienu apmērā.
1.21. Ja jums ir uzlikts, pa jūsu domām nepatiess brīdinājuma punkts, jūs drīkstat rakstīt sūdzību par šo moderatoru/administratoru piecu dienu laika, ja sūdzība būs uzrakstīta vēlāk, tad viņa būs aplama un viņa tiks slēgta.
1.22. Kategoriski aizliegts veidot aizskarošu jautājuma teikumu, piemēram - Tu l*x esi? Tu esi mau*a? Pid*rs? Utt.
Rakstveida informācijas pasniegšana
2.1. Foruma darba un saziņas valoda ir latviešu.
2.2. Foruma lietotājiem ir pienākums jebkuru forumā publicējamo tekstu rakstīt gramatiski pareizā latviešu valodā, ievērojot visas ortogrāfijas un interpunkcijas prasības. Tekstos lietojami tikai vispārpieņemtie saīsinājumi. Ne forumā publicējamos materiālos, ne personiskajā informācijā nav atļauta necenzētas leksikas lietošana.
2.3. Svešvalodās rakstīts teksts izmantojams tikai precīzi citējot kādu citu teksta avotu, vai gadījumos, kad teksta tulkojums latviešu valodā sarežģī tā satura uztveri vai padara tekstu nesaprotamu (piemēram, izpildāmo RP komandu,  nosaukumos utml.). Uz svešvalodās rakstīto tekstu attiecas visi tie paši ierobežojošie noteikumi, kas uz latviešu valodā rakstīto.
2.4. Aizliegta 13375p34k un pOKe SpEaK stila tekstu izmantošana.
2.6. Jauna tēma veidojama tikai tai paredzētajā sadaļā.
2.7. Tēmas nosaukumam jāatbilst tēmas saturam un jāizsaka tās būtība. Tēmas apakšvirsrakstam, ja tāds nepieciešams, jāpapildina vai jāpaskaidro tēmas nosaukumā izteiktā doma.
2.8. Rakstu saturam jāatbilst tēmai. Nav pieļaujami ārpus tēmas raksti (offtopics). Savu izteikto viedokli vai vērtējumu jāpamato. (Pēdējais neattiecas uz sadaļām - Beztēma, Sasveicinies, Izklaide)
2.9. Iepriekšējo rakstu nedrīkst citēt pilnībā. Ja nepieciešama atsauce uz kādu atsevišķu tajā izteikto domu, citējama ir tikai tā. Arī senāku vai citā tēmā izvietotu rakstu citēšanā jāievēro šis pats princips. Citātam jābūt noformētam tā, lai būtu nepārprotami atrodams tā pirmavots.
2.10. Aizliegts veidot tēmas un rakstus, kas rada spamu un/vai flūdu.
2.11. Par spamu jeb surogāt rakstu tiek uzskatīts jebkurš raksts, kam nav jēgas, kas neattiecas uz tēmu un/vai ir izveidots tikai, lai palielinātu savu rakstu skaitu, tai skaitā - nepamatoti viedokļi un vērtējumi, pateikšanās par forumā ievietotajām pamācībām vai krājumiem.
2.12. Par surogāt tēmu tiek uzskatīta jebkura tēma, kas izveidota foruma neatbilstošā sadaļā, kam nav jēgas, kas nav noformēta atbilstoši foruma vai tā sadaļas noteikumiem, kas atkārto jau forumā esošu citu tēmu un/vai ir izveidota tikai, lai palielinātu savu rakstu skaitu.
2.13. Par flūdu, jeb vārd plūdiem tiek uzskatīti vienveidīgi, saturiski atkārtojošies teksti vienā un tajā pašā vai vairākās foruma tēmās.
2.14. Tēmas apakšvirsrakstā, ja tajā ievietotās saites nosaukumam vai mērķim (target), attēlam un/vai tekstam ir erotisks un/vai vardarbīgs raksturs, jāpievieno brīdinājums par to. Ja to nav iespējams izdarīt, šāda materiāla publikācija forumā ir aizliegta.
2.15. Pierādījumi sūdzībās nedrīkst būt vecāki par nedēļu, respektīvi, ja Jūs iesniedzat pierādījumus, kuri ir vecāki par nedēļu, sūdzība tiks slēgta.
2.16. Veicot ierakstu aptaujās, kur tiek izvēlēts līderis ir jāsniedz tikpat korekts ieraksts, kā parastā pieteikumā uz kādu amatu. Tātad uz šo ierakstu attiecas visi tie paši noteikumi, kuri ir minēti ierakstā, kas ir virs šī.
Ja nav konkrēts pamatojums kāpēc izvēlies vienu vai otru kandidātu, tad tikai nobalsojiet un nekomentējiet vispār.
2.17. Pacelt savu tēmu drīkst tikai pēc divām dienām, respektīvi, ja jūs iepostojat piemēram trešdienā, tad savu tēmu varēsiet pacelt tikai piektdien.
2.18. Kategoriski aizliegts veidot topikus, kuros tiek speciāli krāti "Like", jeb reputācija. Tagad nav atļauts veidot izlozes, kurās jāspiež "Like", jeb "Zaļā poga", ka arī jebkura cita veida konkursu/izlozes topiki, kuros mērķis ir dabūt reputāciju. Joprojām atļauti ir "GIF`i" un jebkuri citi topiki, kuri ir izklaides sadaļā
Čats (Shoutbox)
3.1.  Lamāties, izmantot rupjības un izmantot nenormatīvu teksta saturu;
3.2. Aizliegts aizvainot citus čata lietotājus . Cieniet savu oponentu viedokli, pat ja tas nesakrīt ar Jūsu viedokli;
3.3. Provocēt citus lietotājus ;
3.4. Draudēt citiem foruma lietotājiem ;
3.5. Veikt vairākus shoutus pēc kārtas ( Maksimums : 3 )
3.6. Reklamēt citus komūnus , it īpaši SA:MP komūnus;
3.7. Aizliegts čatā ievietot linkus, ( Tikai caur [spoiler] teksts [/spoiler.] )
      3.7.1. Atļauts ievietot prntscr linkus
      3.7.2. Atļauts ievietot linkums, kuri ir no SARPLV foruma
3.8. Spams un flūdošana;
3.9. Jebkuri ziņojumi ar atklātu seksuālo zemtekstu;
3.10. Smaidiņu pārlieka izmantošana (Maksimums - 5)
3.11. Komunikācija kanālā notiek tikai latviešu valodā , izņēmums - angļu valoda , ārzemju viesu gadījumā;
3.12. Jebkura politiska aģitācija;
3.13. Aizliegts prasīt , lai izskata tēmas un ievietot savas tēmas linkus čatā;

https://sarp-lv.forumlv.com

Atpakaļ uz augšu  Ziņojums [Lapa 1 no 1]

Permissions in this forum:
Jūs nevarat atbildēt tematos šajā forumā